Alexandra Kahn

Konsthantverkare och formgivare

 

             

 

"Jag uttrycker mig gärna enkelt och utan stora rörelser. En stilla ensamhet som ger rum för fri tankeverksamhet. Jag vill inte att betraktaren ska störas eller styras av händelser och känslor i bilden. Mina verk ska vara öppna för ett fritt tankeflöde."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Email: martamaas@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuellt:

Trä- och metallstudier i Umeå